Mellansvenska

Mellansvenska Discgolftouren

Kommer att uppdateras inom kort.
Touren består av 12 individuella tävlingar (PDGA C-tier).

Vanliga frågor (och svar) - Mellansvenska Discgolftouren 2022

1. När öppnar registrering?

1. Alla event har sin egen starttid för anmälan, se event och tillgängliga platser

2. Nybörjare – nya regler för i år, vad gäller?

Som ovan spelare kan det vara svårt att veta vilken klass denne bör/ska spela i. Kan jag börja i Nybörjarklassen och sedan byta?  

3. Hur räknas poäng för tourtotal?

 

Får jag hoppa mellan klasserna?

 

4. Hur görs avstämning av klasser/rating?

 

5. Vad gäller för särspel?

 

 

 

6. Prisstege, hur ser den ut?

 

2. Nybörjarklassen spelas som enskild tävling och inte som tour. Detta beror på att spelare inom nybörjarklassen utvecklas väldigt olika under en säsong. Nybörjarklassen är till för nybörjare. Har du viss erfarenhet rekommenderas motion (MA3).

 

3. Spelare får räkna sina sex bästa resultat inom samma klass. 100p för seger och delade platser får ett delat snitt. Metrix räknar ut poäng automatiskt utifrån antal deltagare per klass. MA4 erbjuder ingen tourtotal

Du får alltid anmäla dig till en högre klass och skulle din ranking/rating vara högre än din klass kommer du automatiskt att flyttas upp av TD. 

4. Avstämning görs senast dagen före spel. Utgångspunkt för avstämning är: 1. PDGA spelarrating, 2. PDGA rating för motsvarande score där spelaren tävlat samt 3. Metrix rating.

5. Särspel för seger endast. Övriga spelare kan spela särspel för priser (om alla inblandade är överens). TD berättar (eller gör tillgängligt) vilka hål som ska spelas. Har inga hål bestämts i förväg så spelas hål 1,2,3 osv. Ordning för utkast lottas och spelarna alternerar turordning för utkast.

 

6. En del av anmälningsavgiften reserveras för 1-3  Efter omkostnader som pdga sanktion, banhyra, livescore, moms och tävlingsomkostnader är riktpunkten att minst 80% av anmälningsavgiften skall komma tillbaka i form av priser, utlottningar, spelarpaket, CTP. Varje tävling har sin egen prisstege

Openklassen

Varför finns det inte prispengar i Openklassen?

 

 

Undantag, t ex eget bolag?

Enligt skatteregler ska arrangörer som är bolag (Spin Events AB) betala arbetsgivaravgift, dra av källskatt och redovisa detta som lön på skatteverkets hemsida (K10) från första kronan. Vår bedömning är att detta medför en för stor administration för verksamheten. Skulle spelare anses vara kvalificerad som professionell (enligt skatteverkets definition) går det bra att fakturera vinstvärdet. Meddela då TD i samband med priscermoni.

Spelschema (preliminärt)

Tider kan komma att skilja mellan tävling och under tävling. Ha därför uppsikt via Metrix, där uppdateras alltid starttid och eventuella justeringar under dagen

Tidsschema för tävlingen (prel)

08:00-08:45 Registrering närvaro

08:45 Grupper fastställda

09:00 Start runda 1

12:15 Grupper fastställda

12:30 Start runda 2

15:30 Prisceremoni

Regler - vanliga frågor (och svar)

Vilka regler gäller?

För PDGA sanktionerade event (c-tier) följer Spin Event deras regler. Se länk HÄR

Finns det några regler som är mer viktiga eller som jag bör känna till?

Alla regler är viktiga att känna till och några kommer du alltid att behöva hantera. 

Som exempel behöver du känna till och kunna hantera:

  • Kontroll av score (som spelare är du ansvarig!)
  • Fotfel
  • Markering av läge, t ex i buskage
  • Tid du har på dig & hålla uppe speltempot
  • Förlorad disc och felspel

PDGA har därför tagit fram en videoserie på de vanligaste reglerna, du kan följa dessa på YOUTUBE.

Rutin för inmatning och verifiering av score (Metrix)

Ibland kan det bli fel i inmatning och du som spelare är ansvarig för det resultat du lämnar in. 

Metrix erbjuder en mängd funktionalitet och hantering av score är inget undantag. T ex loggas samtliga inmatningar och ändringar av score hela tiden i en log. Som spelare i en grupp får du notiser om när en spelare har gjort ändring av score. 

Vem ska sköta inmatning?

De flesta gånger brukar det finnas frivillig. Skulle inte så vara fallet får spelarna hjälpas åt att föra score. Om ingen vill föra resultat live finns scorekort på papper hos TD och ni får hjälpas åt att mata in score vid rundans slut.

Finns det sätt att minska risk för felinmatat score?

Ja, vanligaste felen är

1. Resultat matas in på fel hål
2. Spelare säger “PAR” och lämnar upp till den som för resultat att veta vad som är PAR på hålet och denne skriver fel.
3. Den som för resultat “gissar” eller tror sig veta resultatet som spelaren hade på hålet utan att fråga.

Lösning: Var noga med att kontrollera att det är rätt hål som inmatning ska ske på före inmatning. Fråga spelaren vilket resultat (antal kast, inte i förhållande till PAR) denne fick inklusive eventuella pliktkast. Stöd för att market plikt/ob etc finns i Metrix.

Efter inmatning av allas resultat på hålet -med tydlig röst – repetera inmatade resultat och be samtliga spelare bekräfta det resultat som just lästs upp. Efter det klicka vidare för vidare spel.

Finns det något kring inmatning och metrix som jag verkligen behöver känna till?

Har du lämnat in resultat och det i efterhand visar sig vara fel gäller pdga’s regler (kap 808 Scoring) +2. Det går att rätta inlämnat score utan plikt om detta meddelas före grupperna för nästa runda är lottade (vid flera rundor) samt före prisceremoni startat.

OBS: Det är inte personen som matar in resultat som får plikt, det är spelaren som drabbas!