Design & Utrustning

"Det är otroligt, jag trodde inte att det skulle bli så här stort. Banan sätter verkligen Hofors på kartan!"
Sarah Winges
Fritidchef Hofors Kommun

Det finns många fördelar med att anlägga en discgolfbana, här är fler stycken!

 • Utvidga idrotts- och friluftslivet i området
 • Passar alla och är grund för en livslång, aktiv, fritid
 • Samlar snabbt aktiva spelare som kan hjälpa till med råd kring utveckling och skötsel
 • En välplanerad bana får besökare från andra regioner
 • Den är billig att anskaffa och bygga samt har en lång livslängd
 • Går att bygga i princip var som helst, t ex ett område som inte nyttjas på sommaren
 • Områden med liten/oönskad aktivitet har sett stora positiva skillnader
 • Lockar till andra närliggande aktiviteter men även boende och mat
 • Föreningar och näringsidkare kan sälja och hyra ut utrustning
 • Det stimulerar samarbete mellan verksamheter, t ex förening och företag

Så anlägger du en bana, steg för steg

Oavsett om banan ska omfatta 6,9,12 eller 18 hål så behövs ett område, en plan för hur området ska användas samt fast utrustning. Före installation av den fasta utrustning kan viss markberedning göras och det är lämpligt att tänka igenom hur skötsel och underhåll ska ske. En utövare står normalt själva för den individuella utrustningen som discgolf-frisbees, väska, vattenflaska etc.

1. Område

Finns ett eller flera områden? Då kan du få hjälp med att utvärdera dessa och på så sätt få hjälp med vilket område som bäst är lämpat. Med en god områdesanalys underlättas alla stegen nedan.

2. Finansiering

Vem äger marken och vem ska ha rätt att använda discgolfbanan? Det är inte ovanligt att markägaren bekostar anläggningen – som görs för stadigvarande bruk – medan design och skötsel kan skötas av andra aktörer.

Vår rekommendation är att någon sorts avsiktsförklaring/direktiv skrivs mellan inblandade parter i samband med uppstart/planering.

3. Bandesignens tre steg där säkerhet och målgrupp sätter ramverket

”Det ska finnas möjligheter att utvecklas i sitt spel genom att vara på banan ofta men en dag utomhus är lika viktig tycker jag. En bana ska attrahera många olika utövare”

Åke Wallbäcks – tankar om varför discgolf passar de flesta

 

4. Fast utrustning & bekvämligheter

Varje discgolfbana behöver följande utrustning och varierar beroende på antal hål:

1st Discgolfkorg med markfäste, 1st Utkast (tee), 1st Teeskylt

Anläggningen bör också ha översiktsskylt, uppvärmningskorg(ar), samlingsplats och papperskorg/tunna. Vid behov bör även hänvisningspilar/skyltar för nästa hål sättas upp som komplement till teeskylt och översiktsskylt.

Möjlighet till vattenpåfyllning och toalettbesök är mycket uppskattat av besökarna men inte ett krav

 • Discgolfkorg(ar) och markfäste(n)
  För minskat slitage och variation går det att ha flera korgar per hål. De bör vara galvaniserade och PDGA godkända för att hålla länge och vara godkända för tävling
 • Utkast (tee)
  Lämpligt att varje utkast är stadigt och leder bort vatten. Konstgräs är mest hållbart och storlek per utkast är 1.5mx3.0m
 • Teeskylt
  Visar hur hålet ska spelas, vilka regler som gäller för just detta hål och vägen till nästa utkast
 • Översiktsskylt
  Som visar hur hålen förhåller sig till varandra, var startar banan och var slutar den

5. Förberedelse och installation

När området är kartlagt och design finns på plats går det snabbare att markplanera området. I designen ska det framgå vilken sorts markplanering som ska göras, t ex ta ner träd, anlägga en gångstig mellan hål x och y. Ett vanligt misstag är att banans framtida utveckling inte är helt genomtänkt före träd och markplanering utförs. Installation av teeskyltar, discgolfkorgar och översiktsskylt brukar gå smidigt om det finns ett arbetslag som jobbar. Tee brukar kunna ta lite längre tid, se till att

6. Invigning

Skapa intresse för banan genom att i ett tidigt skede bygga upp en sida på sociala medier, ta hjälp av kommun, föreningar och andra aktörer i närheten. När det är dags för invigning så får kommunens invånare, politiker och tjänstemän vara med och testa samt att media bevakar händelsen och “bandklippning”.

7. Drift och skötsel

Beroende på området och design så kommer drift och underhåll att variera.

Det räcker inte med god design, bra utrustning och en stilig invigning. Detta erbjuds av många aktörer idag – företag, organisationer och även av privatpersoner på hobbybasis.

Genomförande och uppstart är allt för att anläggande av en discgolfbana ska vara lyckad. Mina år inom förenings- och näringslivet har gett mig den förståelsen. En förening måste få till ett större antal medlemmar också, annars kommer banan inte vara hållbar över tid.

En discgolfbana har kort återbetalningstid, kan anläggas nästan var som helst och med god planering maximerar du upplevelsen för alla som ska vistas i området

Åke Wallbäcks, Bandesigner och Professionell Discgolfspelare
Kontakta mig för mer information