Återbetalnings- och returpolicy

Översikt

Om inget annat gäller för eventet, eller överenskommet med TD så är det nedan villkor som gäller för våra arrangemang.

Wildcard: Varje TD har ett antal reserverade platser till sitt förfogande, sk wildcards (gäller ej Södra Norrlandstouren). Dessa platser kan användas för att få till jämnt antal spelare i en klass, eller på något annat sätt. TD är inte skyldig att redovisa hur denne använder dessa platser. Du kan ansöka om wildcard genom att kontakta TD för den tävlingen med motivering. 

Återbud & ångerrätt

Ångra ett köp med hänvisning till distransavtalslagen gäller inte för idrotts- och kulturevenemang eller liknande fritidsaktiviteter. Detta om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, 2 kap. 11 § distansavtalslagen.

I undantagsfall kan TD tillåta att t e x ett tourpass överlåts i sin helhet, det beror på omständigheterna och i så fall före den första tävlingen.

Sälja vidare?

Anmälan är personlig och gäller för anmäld spelare. Förälder eller motsvarande kan köpa åt annan spelare men biljett kan generellt inte säljas vidare

Återbetalning, “no show” & eventuella spelarpaket

Minst en vecka före start: Om din plats kan fyllas av en annan spelare sker 100% återbetalning minus en återbetalningsavgift på 50kr. Kan din plats inte fyllas av någon annan spelare sker ingen återbetalning.

Mindre än en vecka före start: Ingen återbetalning.

Du behöver personligen hämta ut ditt spelarpaket, detta görs på speldagen, lämpligen i samband med att du anmäler din ankomst till TD; registrering/avprickning.

No Show: Dyker spelare inte upp på speldagen utan att i förväg meddelat återbud kommer inget spelarpaket att delas ut. Spelare varnas och om detta sker ytterligare en gång kommer spelaren stängas av från spel hos Spin Events under resten av säsongen.